داستان ما از یک روز پاییزی شروع شد. فهمیدیم روزی جهانی به نام فلسفه وجود دارد. پیش خودمان گفتیم چه روز جالبی، می‌شود برای فیلسوف‌ها کادو خرید، یا برای استادها پیامک تبریک فرستاد یا اینکه با دوستان عاشق فلسفه در یک کافه جمع شد و از لذت فلسفه خوانی گفت؛ اما این‌همه ماجرا نبود.

ما می‌خواستیم برای معشوقمان فلسفه بیشتر از این‌ها دلبری کنیم. می‌دانستیم بی‌مهری به او زیاد است و می‌خواستیم یک‌تنه برای او خودشیرینی کنیم، ازاین‌رو با سه هدف زیر وارد گود شدیم:

  1. ترویج

اول‌ازهمه تصمیم گرفتیم آگاهی افراد نسبت به معشوقمان را افزایش دهیم. دیگران را با فلسفه آشنا کنیم و تصورات ناصحیح و حتی گاهی عجیب‌وغریب آن‌ها را اصلاح کنیم. می‌خواستیم بگوییم فیلسوف حتماً سبیل نیچه‌ای ندارد، لزوماً سیگار نمی‌کشد و به پوچی نرسیده است یا گوشه‌ای عزلت نکرده و دائم درباره معنای زندگی فکر کند. همچنین قصد کردیم ذائقه فلسفی را در جامعه خودمان رونق دهیم. دلمان می‌خواست در فارسی‌زبان‌ها انگیزه لازم برای تفکر و پاسداشت عقلانیت را ایجاد کنیم. مهارت‌های اندیشیدن و تفکر انتقادی را گسترش دهیم تا بر ناخوشی زودباوری، آرزو اندیشی و خرافه گرایی درمانی باشیم.

  1. تسهیل

می‌دانستیم آموزش فلسفه در کشور ما نیازمند تسهیل گر است تا معلم. تسهیل گری که یادگیری فلسفه را لذت‌بخش و کارآمد کند. مفاهیم دشوار فلسفی را با شفافیت و وضوح تحلیل کند، شیوه‌های درست اندیشیدن را بیاموزد و بیشتر دغدغه روشمندی تفکر داشته باشد تا اهتمام رسیدن به نتیجه. بیشتر آفریننده پرسش و مسئله باشد تا انباری برای پاسخ‌های آماده و دم‌دستی. می‌خواستیم یاری‌دهنده آموزگاران فلسفه باشیم تا با شیوه‌های نو و ابزارهای دنیای دیجیتال، فرایند آموزش و انتقال مفاهیم به آسانی روی دهد.

  1. تعمیق

یادگیری سطحی و طوطی‌وار فلسفه یک آفت جدی است. اندیشه‌ها را دانستن و خود فاقد اندیشه بودن خطرناک است زیرا مجالی است برای تقلید و جزم‌اندیشی. ما به فیلسوف‌ها ارادت نداریم بلکه کنجکاویم که با الگو گیری از سبک زندگی‌شان، چگونگی رسیدن به ایده‌هایشان را بیابیم. دوست داریم با به‌کارگیری ابزارهای درونی سازی آموزش و التزام به ساحت گفتگو، ژرف‌تر و اساسی‌تر فلسفه ورزی و نه فلسفه دانی را گسترش دهیم.

ما اکنون یک گروه سه نفرِ هستیم و قصد داریم با دل سپردن به این سه هدف، برای معشوقمان فلسفه دلبری کنیم. اگر جذابیت فلسفه هوش از سر شما هم ربوده، به ما بپیوندید تا در کنار هم با قدرت بیشتر اهدافمان را دنبال کنیم.