تفاوت منطق صوری با منطق مادی چیست؟

منطق | فلسفه برگر

منطق صوری

منطق صوری(منطق قدیم یا منطق ارسطویی) قوانینی را برای صحیح بودن فکر مشخص می‌کند.

در واقع منطق صوری قوانین کلی فکر که از طبیعت خود فکر و از اصول اولیه ذهن به دست آمده را کشف می‌کند.

خلاصه آنکه منطق صوری به صورت استدلال و قالب‌های فکری توجه می‌کند.

برای نمونه می‌توان گفت از دو مقدمه‌ی «هر الفی ب است» و «هیچ جیمی ب نیست» نتیجه می‌شود که هیچ «الفی جیم نیست».

منطق مادی

اما منطق مادّی(اِعمالی یا متالوژی) قوانینی را برای انتخاب مواد شایسته و صحیح مشخص می‌کند.

در واقع منطق مادی علم شناخت روش‌ها(روش شناسی) می‌باشد و به محتویات فکر کار دارد.

خلاصه آنکه منطق مادی، روش تحقیق را بر حسب موضوع مورد فکر بر اساس مقولات(کمیات، اجسام طبیعی، امور نفسانی و امور اجتماعی) بررسی می‌کند.

تفاوت منطق صوری با منطق مادی

1-منطق صوری قوانینی برای صحیح بودن فکر مشخص می‌کند ولی منطق مادی قوانینی برای انتخاب مواد شایسته و صحیح را تصریح می‌نماید.

2-منطق صوری به صورت استدلال توجه کرده و بر اساس قالب‌های فکری عمل می‌کند. در حالی که منطق مادی به محتویات فکر و آنچه در قالب‌های فکری ریخته می‌شود توجه می‌کند.

3-منطق صوری، قوانینی مطلق و کلی می‌باشد که قابل اعمال و تطبیق به همه‌ی موضوعات است. اما منطق مادی، قوانینی اختصاصی می‌باشد و براساس موضوع و ماده‌ی تحقیق متفاوت می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *